Zajęcia Stałe

Pokaż: WSZYSTKIE DZIŚ JUTRO W TYM TYGODNIU W TYM MIESIĄCU Miesiące
Wybierz widok ListaKalendarz

 

Zajęcia stałe w Projektorni GAK trwają od października do czerwca. Przed rozpoczęciem zajęć rodzic/opiekun lub pełnoletni uczestnik/uczestniczka zajęć jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem zajęć oraz wypełnienia katy zgłoszenia dostępnych w biurze.

 

Opłaty:

Opłaty za zajęcia należy dokonać na początku każdego miesiąca w biurze Projektorni GAK lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Sztumie
50 8309 0000 0085 6294 2000 0010

Gdański Archipelag Kultury

ul. Dworcowa 9

80-026 Gdańsk

 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki zajęć, nazwę zajęć oraz nazwę filii: Projektornia GAK.